Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční schůze 22.1.2019

logo_spolku.jpg ZÁPIS

              z výroční členské schůze Spolku houbařů Poděbrady

konané 22. ledna 2019 v 17.00  hodin  v zasedací místnosti centra volného času Pentagonu.

 

Členskou schůzi spolku zahájil v 17.00 hodin předseda spolku pan Jiří Merta. Konstatoval, že spolek má k dnešnímu dni 64 členů a dle listiny přítomných je na schůzi přítomno 39 členů, tzn. většina a je usnášející schopný. Pozvánka na zasedání byla řádně zaslána dle stanov.

Nejdříve požádal o schválení programu schůze, který byl jednomyslně schválen.

Spolek uskutečnil celkem 10 přednášek a 14 vycházek.

Také uvedl, že výbor rozhodl o členském příspěvku na rok 2019 ve výši 100 Kč na člena, který je splatný u stávajících členů k rukám pokladníka nejpozději do 30. 4. 2019 a u nových členů do 30 třiceti dnů od vzniku členství. Pokud někdo bude chtít zaplatit dříve, je to možné.

Poté předal slovo paní Václavě Marianové, která přednesla zprávu o hospodaření v roce 2018.

Dále předal slovo předsedovi kontrolní komise panu Bohuslavovi Novákovi, který uvedl, že kontrolní komise se sešla 17. ledna 2019 a provedla kontrolu hospodaření spolku. Konstatoval, že evidence hospodaření je řádně vedená a pokladní hotovost souhlasí. Kontrolní komise souhlasila s předloženým vyučováním hospodaření za rok 2018.

Předseda spolku uvedl, že výbor navrhuje pro r. 2019 tyto akce:

Uskuteční se celkem dvanáct setkání, které se budou konat v úterý od 17,00 hodin v budově Pentagonu v pevně stanovených termínech:

22. ledna, 19. února, 19. března, 23. dubna, 21. května, 25. června, 23. července, 20. srpna,

24. září, 22. října, 19. listopadu. V prosinci bude termín včas oznámen.

Jejich náplní bude:

  • určení donesených hub 
  • informace o aktuálním růstu hub
  • přednášky
  • informace o nově vydané mykologické literatuře a její půjčování členům
  • informace o plánovaných akcích
  • půjčovní mykologické literatury
  • spolkové záležitosti

 

Vycházky budou naplánované převážně na některou sobotu do různých lokalit lesa. V případě zájmu lze uskutečnit akci i ve všední den. Také by se uskutečnil zájezd do vzdálenější lokality, kde bude zjištěn aktuální hojný růst hub.

Výstava hub je naplánovaná na září a bude se konat v Městské knihovně.

V letošním roce bude nadále fungovat mykologická poradna a výuka fotografování hub.

Nadále budeme spolupracovat s ČMS a spolky houbařů z dalších měst.

Nikdo z přítomných nevznesl k předneseným informacím námitky.

 

Příští setkání se uskuteční v úterý 19. února od 17,00 hodin opět v Pentagonu.

 

Jiří Merta, předseda spolku